Kooli ajalugu

Kooli nimetused

LAEKVERE HARIDUSSELTSI KÕRGEM ALGKOOL
LAEKVERE 6-KLASSILINE ALGKOOL
LAEKVERE MITTETÄIELIK KESKKOOL
LAEKVERE 7-KLASSILINE KOOL
LAEKVERE 8-KLASSILINE KOOL
LAEKVERE 9-KLASSILINE KOOL
LAEKVERE PÕHIKOOL
MUUGA - LAEKVERE KOOL

LAEKVERE KOOL

1920 - 1924
1924 – 1944
1945 – 1951
1951 – 1960
1960 – 1988
1988 – 1991
1991 - 2016
2016 – 2020

2020 -

 Direktorid

Linda Selliov
Aleksander Juulmann
Artur Lauringson
Ernst Allese
Ülo Mustasaar
Aivar Part
Leonore Meerja
Merle Riispapp
Jüri Sepa
Arne Labe

Lea Külmallik

1920 – 1925
1925 - 1929
1929 – 1950
1950 – 1953
1953 – 1987
1987 – 1993
1993 – 1995
1995 – 1996
1996 - 2002
2002 – 2023

2023 -   

LAEKVERE KOOLI AJALOOST

4. oktoobril 1920.a. alustas kool tööd. Avati 5. klass 17 õpilasega. Esimesed 4 klassi õppisid Moora algkoolis.

1924. a – võeti kool Paasvere valla koolivõrku.

1930. a – kevadel alustati uue koolimaja ehitustöödega.

1931. a – sügisel viidi ehitustööd lõpule ja kool alustas tööd praeguses koolimajas. Samal perioodil suleti Moora ja Paasvere algkoolid.

1932. a – kujundati ja haljastati koolimaja ümbrus. Ehitati puukuur.

1934. a – tarastati koolile kuuluv maa-ala.

1947. a – ehitati koolile juurde majandushoone (õppetöökoda) ja saun (hiljem muudeti  tööriistade panipaigaks).

1951. a – sai kool internaadihoone. Eraldati maa-ala kooliaia rajamiseks.

1954-1965. a – ehitati internaadihoone ümber.

1955. a – anti koolile maad spordiväljaku rajamiseks.

1956-1957. a – rajati spordiväljak.

1961. a – tehti koolimajas esimene suurem kapitaalremont.

1962. a – sai kool elektrivalgustuse.

1970. a – valmis koolimaja juurdeehitus (algklassiosa ja söökla).

1975. a – likvideeriti kooli internaat. Ruumid ehitati ümber õpetajate eluruumideks.

1986. a – viidi maja üle keskküttele. Ehitati välja veevarustus ja kanalisatsioon.

1994. a – toodi õpilaste toitlustamine taas koolimajja.

1995. a – remonditi õppetöökoda. Taastati peaukse endine välisilme.

1996. a – avati arvutiklass.

1998. a – lõppes algklassidemaja remont.

2000. a – vahetati välja elektrisüsteem. Paigaldati tuletõrje- ja valvesignalisatsioon.

2004. a – lõppes koolimaja põhjalik remont.

2010. a – kool tähistas oma tegevuse 90-ndat sünnipäeva.

2016. a - valla kõik kolm haridusasutust liidetakse ühtse juhtimise alla ja see hakkab kandma nimetust Muuga - Laekvere Kool. 

2018.a- kool liitus programmiga Roheline Kool

2021.a - Muuga koolimaja suletakse ja koolinimi muutub Laekvere Kooliks

2021.a - tööõpetusmaja lammutamine kooliõuel

2021.a - arvutiklass viiakse lasteaiamajja

2022.a - tööõpetusklass- värkstuba avatakse endises meiereihoones ehk vallamajas 

2023.a - avatakse Laekvere välijõusaal staadionil

2023. a - lasteaed liitus Rohelise Kooli programmiga

Avaldatud 18.09.2023. Viimati muudetud 01.06.2024.