Roheline kool

Laekvere Kool liitus Rohelise Kooli programmiga 2018a. 
2023/2024 õppeaastast liitus ka Laekvere Kooli lasteaed ,,Rüblik"

 

Laekvere Kooli  keskkonnapõhimõtted:

 • Kustutan tuled ja sulgen ukse.
 • Vett kasutan mõistlikult.
 • Sorteerin prügi.
 • Panen prügi õigesse prügikasti.
 • Taaskasutan võimalusel jäätmeid.
 • Märkan looduses erinevaid liike.
 • Kaitsen loodust.
 • Toitun tervislikult.
 • Joon vett.
 • Hoian kooli keskkonda.

 

Meie eelmiste aastate tegemised leiad siit:

Rohelise Kooli Tutvustus

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt. Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunudorganisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Globallink opens on new page, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele - seal osaleb üle  70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis, Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/link opens on new page

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
 2. Käsitletavad teemad
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
 5. Tervis ja heaolu
 6. Toit 
 7. Meri ja rannik
 8. Vesi
 9. Prügi
 10. Kooliõu
 11. Transport
 12. Jäätmed

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.

Avaldatud 14.09.2023. Viimati muudetud 14.12.2023.